Fakturačné údaje

Kompletné informácie pre správne vystavenie daňového dokladu.

Fakturačná adresa

Obchodná firma: ROVINA s.r.o.
Sídlo: 111, 919 24 Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika
IČO: 55 050 522
DIČ: 2121856583
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, vložka číslo: 52873/T

Bankové spojenie SEPA

Názov účtu: ROVINA s.r.o.
Banka:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 5197740207/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0051 9774 0207
BIC: GIBASKBX

Návrat hore

Floral Counselling

Describe the plant’s problem in as much detail as possible, include photos and we will respond as soon as possible.

Floral Counselling

Describe the plant’s problem in as much detail as possible, include photos and we will respond as soon as possible.

Poradenstvo

Popíšte Váš problém čo najdetailnejšie a my Vám odpovieme hneď, ako to bude možné.

Poradenstvo

Popíšte problém rastliny čo najdetailnejšie, pripojte k tomu aj fotografie a my Vám odpovieme hneď, ako to bude možné.