Home » Galéria » August 2021

August 2021

Druhý mesiac leta je časom kvetov slnka : slnečníc ! Milujeme ich ! V sezóne roku 2021 sme ich pestovali niekoľko druhov a mali veľký úspech.

August je v našej kvetinovej záhrade plný farieb astier a cínií ! Sú to stálice a hviezdy našich kytičiek, pestovali ich ešte naše prababičky aj babičky…